LUKS SPORT Z KULTURĄ ZSO WYDMINY - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Dokumenty do pobrania

#Informacja dla rodziców dziecka uczestniczącego w wycieczce szkolnej

Miejsce i godzina zbiórki przy wyjeździe: 10.10.2011 godz 9:50 w szkole, powrót  godz 14:00

Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego :  505010916

Trasa wycieczki:  Wydminy – Giżycko - Wydminy

Regulamin wycieczki ogłoszony jest na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali z nim zapoznani i podpisali zobowiązanie stosowania się do jego zasad.

                                                                                                                         ………………………………………………..

                                                                                                                            Podpis kierownika wycieczki

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

(proszę o dokładne wypełnienie oświadczenia, brak jakichkolwiek danych skreśla ucznia z udziału w wycieczce)

Nazwisko i imię uczestnika/klasa………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………PESEL………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka w wyjeździe do Giżycka w terminie 10.10.2011

Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca zakończenia wyjazdu o ustalonej godzinie. Ponoszę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu. Oświadczam, że zobowiązuję się do uiszczenia pełnej należności przewidywanej w kalkulacji za udział mojego dziecka w wycieczce, w kwocie pln.

         Data, podpis................................................

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem.

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi ( na jakie pokarmy, leki dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje leki, czy ma inne dolegliwości, choroby, itp.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna…………………………………………………..

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna…………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data……………………………………………………….              podpis………………………………………………

 

                                                                                                                                                         

Informacja dla rodziców dziecka uczestniczącego w wycieczce szkolnej

Miejsce i godzina zbiórki przy wyjeździe: 10.10.2011 godz 9:50 w szkole, powrót  godz 14:00

Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego :  505010916

Trasa wycieczki:  Wydminy – Giżycko - Wydminy

Regulamin wycieczki ogłoszony jest na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali z nim zapoznani i podpisali zobowiązanie stosowania się do jego zasad.

                                                                                                                         ………………………………………………..

                                                                                                                            Podpis kierownika wycieczki

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

(proszę o dokładne wypełnienie oświadczenia, brak jakichkolwiek danych skreśla ucznia z udziału w wycieczce)

Nazwisko i imię uczestnika/klasa………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………PESEL………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka w wyjeździe do Giżycka w terminie 10.10.2011

Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca zakończenia wyjazdu o ustalonej godzinie. Ponoszę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu. Oświadczam, że zobowiązuję się do uiszczenia pełnej należności przewidywanej w kalkulacji za udział mojego dziecka w wycieczce, w kwocie pln.

         Data, podpis................................................

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem.

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi ( na jakie pokarmy, leki dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje leki, czy ma inne dolegliwości, choroby, itp.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna…………………………………………………..

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna…………………………………………………………………………………………

………………………………………

 

Kontakt


 Ludowy Uczniowski

Klub Sportowy

"Sport z Kulturą"

ZSO Wydminy

11-510 Wydminy,

ul. Kajki 23

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Plac Grunwaldzki 9,

11-500 Giżycko

69 2030 0045 1110 0000 0161 0130

KRS:0000372279

Dariusz Sawczuk - prezes - tel. 791382030

Bartłomiej Osior- trener dziewczynek- tel.505010916

Marek Ostrowski - trener chłopców - tel.509371163

e-mail: sportzkultura@wp.pl

Reklama

Kalendarium

20

04-2018

piątek

21

04-2018

sobota

22

04-2018

niedziela

23

04-2018

pon.

24

04-2018

wtorek

25

04-2018

środa

26

04-2018

czwartek

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 23, wczoraj: 14
ogółem: 157 141

statystyki szczegółowe